Reklamacje

1) Jeśli chcą Państwo dokonać reklamacji towaru zakupionego w Sklepie DIM, prosimy o poinformowanie naszego pracownika
o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: sklep@dim.rzeszow.pl. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe.

2) Po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, który poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej (na adres: DiM Rzeszów ul.Krakowska 150, 35-506, Rzeszów), bądź poinformuje o zleceniu odebrania towaru przez kuriera.

3) Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy o dołączenie wypełnionego i podpisanego „Formularza Reklamacyjnego”
i dowodu zakupu towaru, który jest podstawą zgłoszenia reklamacji.

4) Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Państwu po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

5) Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

6) Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rozpatrywane są
w terminie do 14 dni.

7) O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Klient zostanie poinformowany listownie lub wiadomością e-mail.