Logo

Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: DIM ul.Krakowska 150, 35-506 Rzeszów lub napisać e-mail: sklep@dim.rzeszow.pl .

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep DIM do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.

3. Sklep DIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep DIM może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

4. Po otrzymaniu przez Sklep DIM oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep DIM niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.

5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy: 

a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zwroty

1. Jeśli chcą Państwo dokonać reklamacji towaru zakupionego w Sklepie DIM, prosimy o poinformowanie naszego pracownika
o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: sklep@dim.rzeszow.pl. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, który poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej (na adres: DiM Rzeszów ul.Krakowska 150, 35-506, Rzeszów), bądź poinformuje o zleceniu odebrania towaru przez kuriera.

3. Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy o dołączenie wypełnionego i podpisanego „Formularza Reklamacyjnego”
i dowodu zakupu towaru, który jest podstawą zgłoszenia reklamacji.

4. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Państwu po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

5. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

6. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rozpatrywane są
w terminie do 14 dni.

7. O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Klient zostanie poinformowany listownie lub wiadomością e-mail.

0